Reference

/Reference
Reference 2017-12-20T22:35:49+00:00

1.       Ergomed istraživanja Zagreb d.o.o.

2.       TGT – Adriatik d.o.o.

3.       Kandit d.o.o.

4.       Erste Bank d.d.

5.       Stanić d.o.o.

6.       Novo Gaming d.o.o.

7.       Konzum d.d.

8.       Zoo Hoby d.o.o.

9.       DP Nekretnine d.o.o.

10.   Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

11.   Elgrad d.o.o.

12.   Kaj – Lux d.o.o.

13.   Brukvica d.o.o.

14.   Turkalj Meister d.o.o.

15.   Radnik d.d.

16.   Kvantum d.o.o., za graditeljstvo i trgovinu

17.   Hotel Kaštil d.o.o.

18.   OŠ August Cesarec, Ivankovo

19.   OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka

20.   Stambeno gradsko komunalno gospodarstvo

21.   Upravitelj gradnja d.o.o.

22.   Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Lipik

23.   KTC d.d.

24.   Unitas nekretnine d.o.o., Zagreb

25.   Srednja škola Petra Šegedina, Korčula

26.   Državna geodetska uprava, područni ured za katastar, Šibenik

27.   Noval d.o.o.

28.   M7 Ceref i Croatian Propco d.o.o.